Proizvodnja kobiljeg mlijeka u 21. stoljeću

Kobilje mlijeko dnevno konzumira oko 30 milijuna ljudi u Aziji. Najpoznatiji uzgajivači kobila za proizvodnju mlijeka su Mongoli koji žive na tradicionalan način i većinu mlijeka koriste za vlastite potrebe. Često im mlijeko predstavljaju glavni izvor hranjivih tvari. Kobilje mlijeko je cijenjeno diljem bivšeg Sovjetskog Saveza.

U Europi je kobilje mlijeko postalo popularno te se počelo koristiti devedesetih godina prošlog stoljeća kad su se počele formirati ergele za proizvodnju kobiljeg mlijeka osobito u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj, a kasnije i u drugim europskim zemljama.

Proizvodnja kobiljeg mlijeka u Sloveniji

Za proizvodnju kobiljeg mlijeka registrirano je jako malo jedinica. Samo jedan je odobren i pod nadzorom pristojne službe veterinarske inspekcije, koja djeluje u okviru Uprave za sigurnu hranu, veterinarstvo i zaštitu bilja. Odobrena jedinica u vlasništvu je tvrtke LacMar, d.o.o., koja otkupljuje mlijeko kobila od registriranih jedinica. Mlijeko kobila pakuje, smrzava i distribuira na veleprodajnom, kako i maloprodajnom tržištu. Pored toga mlijeko kobila koristi i u proizvodnji prirodne kozmetike. Kozmetički proizvodi su sapuni, šamponi i kreme. Za proizvodnju mlijeka koriste se isključivo kobile slovenačkih autohtonih pasmina, sa čime t vrtka LacMar, d.o.o. podržava očuvanje genetskih resursa. Više o proizvodnji kobiljeg mlijeka možete pogledati i na Facebooku.

Kobilje mleko slovenskih avtohtonih pasem

Tehnologija proizvodnje kobiljeg mlijeka

S mužnjom kobila počinje se kada ždrijebe navrši 2 mjeseca. Zbog specifičnih potreba ždrebadi te etoloških i fizioloških značajki mužnje kobila, tehnologija mužnje kobila je različita od one kod preživača. Glavna je razlika u tome da ždrijebe mora ostati što više vremena u kontaktu sa kobilom tijekom mužnje. Mužnja se odvija češće nego mužnja krava ili malih preživača. U pravilu, mužnja se provodi dva do četiri puta dnevno. Pred mužnju potrebno je odvojiti ždrijebe od kobile. Proizvodnja mlijeka manja je kod ručne u usporedbi sa strojnom mužnjom. Isto tako je i mikrobiološka slika bolja u primjeru strojne mužnje.